“Brandovi koje zastupamo i njihovi proizvodi su ekološki prihvatljivi u svim fazama životnog ciklusa, uključujući nabavu materijala, proizvodnju, distribuciju, uporabu, odlaganje na otpad i reciklažu”