Zaštita osobnih podataka

1. Na starnici www.tapess.hr imate mogućnosti prijaviti se na personalizirani newsletter. Sa prijavom na newsletter korisnik dobrovoljno predaje svoje osobne podatke za Tapess d.o.o. :

Ime

E-mail adresa

Broj telefona

Adresa

2. Korisnik sa prijavom na personalizirani newsletter daje suglasnost za upravljanje sa osobnim podacima.

3. Tapess d.o.o. upotrebljava osobne podatke isključivo za slanje personaliziranih newsletter-a. U okviru personaliziranih newsletter-a Tapess d.o.o.. pregleda prethodne kupovine registriranih korisnika i šalje personalizirani newsletter korisnicima. Prijava na personalizirani newsletter zahtijeva novu prijavu, korisnik sa prijavom na personalizirani newsletter daje suglasnost za upravljanje sa osobnim podacima.

4. Osobne podatke navedene u 1./ točki upravlja naša tvrtka do povlačenje istih. Korisnik može odjaviti sa personaliziranog newslettera. Nakon odjave ne šaljemo više personaliziran newsletter. Odjava moguća je bilo kada i besplatna je. Odjava je moguća na dnu newslettera.

5. Korisnikovi osobni podaci štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih Prodavatelj neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima.

6. Korisnik može odjaviti sa personaliziranog newslettera i može tražiti odjavu svojih osobnih podataka iz baze personaliziranog newslettera. Zahtjev za odjavu korisnik može tražiti na mail: [email protected] ili na adresu Radna zona Žegoti 5C, 51215 Kastav.  

7. Imate pravo na korekciju i brisanje (Članak 27. Zakona o zaštiti podataka) kao i na prigovor protiv korištenja Vaših podataka u okviru Članka 28. Zakona o zaštiti podataka.